Jezus najwyższe imię

Jezus, najwyższe Imię, 	
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju, 	
Emmanuel, Bóg jest z nami, 	
Odkupiciel, Słowo żywota.
	
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,	
Jedyny Ojca Syn umiłowany.	
Zgładził grzech, Baranek na wieki, 	 
królów Król i panów Pan.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *