Myśli na dziś

Duchowa samotnia

„A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».” (Łk 9, 51-62) Jak wielka jest samotność Jezusa. I jak wielkie poczucie niezrozumienia wśród tych, którzy za Nim podążali. Otaczali Go…
Read more

Prawda w tłumie

”Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy, za kogo Mnie uważacie?” (Łk 9, 18-24) Jak często podążasz za tłumem? I jak często, w związku z tym, zbaczasz ze ścieżki? Przyzwyczaiłeś się do tego, żeby nie podważać zdania większości…
Read more

Nie czekaj bezczynnie

”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.” (J 16, 12-15) Jakże często patrzysz, ale nie widzisz; słuchasz, ale nie słyszysz; wiesz, ale nie wierzysz… Czekasz, wciąż czekasz, aż Duch Prawdy – przyjdzie I w tym czekaniu wciąż się usprawiedliwiasz ze swojej…
Read more

Zmiana to proces

Zmiana to proces

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.”(J 14, 15-16. 23b-26) Czy lubisz swój dom? Nie chodzi mi o wystrój, otoczenie czy prawo własności. Chodzi mi o ludzi, którzy ten dom tworzą. Czy w swoim domu czujesz się bezwarunkowo kochany, akceptowany, szanowany? Czy…
Read more

Dajmy sobie czas

„Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. (Łk 24, 46-53) Apostołowie dostali misję głoszenia Słowa. Po co jednak był im potrzebny czas? Przecież Duch Święty mógł ich napełnić swą mocą w jednej sekundzie, dlaczego więc musieli dodatkowo czekać? Apostołowie dostali ten czas, by mogli w…
Read more

Pokój tego świata

Pokój tego świata

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.” W jaki sposób świat daje pokój? Poprzez zastraszanie, manipulacje i uzależnianie. Musisz być światu posłuszny i gromadzić światowe zabezpieczenia – lokaty, szczepienia, oszczędności, wpływowe znajomości… Na świecie musisz MIEĆ, żeby przetrwać. Musisz…
Read more

Uwielbieni

Uwielbieni

„Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony” (J 13, 31-33a. 34-35) Teraz – czyli w momencie, gdy Judasz wyszedł, by zdradzić Jezusa… Jak to możliwe, że Jezus w tak potwornym czynie ujrzał uwielbienie dla swojej osoby? Ponieważ Jezus nie wybiegł za nim, by go zatrzymać. Został…
Read more

Marionetka

„Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.” (J 10, 27-30) Nie lubisz, gdy ktoś ma cię w ręku, prawda? I nie lubisz posłuszeństwa. Jest to zrozumiałe, posłuszeństwo zakłada bowiem twoją…
Read more

Zapomnij

„Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?. Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie. I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.”(J 21, 1-19) Jezus wiedział, że Szymon Piotr trzykrotnie się Go wyprze, czy nie wiedział zatem, że pomimo tej zdrady, Szymon naprawdę…
Read more

Uczciwy jak Tomasz

”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. (J 20, 19-31) Tomasz był do bólu uczciwy. Mówił to, co czuje i nie zastanawiał się, jak jego prawda będzie przyjęta przez innych. Żył inaczej niż my, którzy naszą prawdę analizujemy…
Read more

W drodze do ciebie

„Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.” (J 20, 1-9) Jezus otworzył oczy, zdjął z głowy chustę i odrzucił szaty. Było ciemno i zimno. Wstał więc z mar, przeciągnął się, odsunął kamień i głęboko odetchnął. – Dzień…
Read more

Czy byłeś tam?

„Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!” (Łk 19, 28-40) Czy kiedykolwiek płakałeś nad sobą? Nie chodzi mi tu o łzy płynące z użalania się nad twoim losem, ale o łzy płynące z prawdziwego żalu. Żalu za grzechy. Czy szczerze płakałeś z tego powodu, że jesteś… grzeszny? Na pewno nigdy…
Read more

W prawdzie

„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich.”(J 8, 1-11) Dlaczego tłum, pragnący oceniać i karać, odszedł od Jezusa? Ponieważ Jezus przypomniał im o ich własnej grzeszności i dał do zrozumienia,…
Read more

Dobrzy ludzie

„Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. (Łk 15, 1-3.11-32) Wiara wyznawana bez miłości staje się bezdusznym rytuałem. Zatracamy wtedy miłosierdzie – widzimy tylko…
Read more

Dasz radę

„Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć.”(Łk 13, 1-9)…
Read more

Prawdziwy wojownik

„A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!” (Łk 9, 28b-36) – Chodź za mną – mówi do ciebie Jezus. A Ty idziesz. Wspinasz się z Nim na górę, a świat (razem z jego zgiełkiem i problemami) zostawiacie w dole. Jesteś tylko Ty, Jezus i przestrzeń wypełniona modlitwą do Boga. Tam słyszysz…
Read more

Wybór na pustyni

„Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje.” (Łk 4, 1-13) Kiedy jeden dyktator oddaje diabłu pokłon, płacą za to…
Read more

Owocowanie

„Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron.” (Łk 6, 39-45) Podczas wojny życie toczy się dalej – rosną drzewa i wydają owoce. Jeśli w…
Read more

Podziel się pustką

„Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”. (Mk 9, 2-13) Czego ci w życiu najbardziej brakuje? Miłości? Utulenia? Życzliwości? Czego pragniesz tak mocno, że aż chce ci się płakać z żalu, że tego nie masz? Za czym tęsknisz? Czy…
Read more

W radości i w smutku

„Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.” (Łk 6, 17.20-26) Czy nie wolno ci się śmiać, cieszyć i żyć pełnią życia? Czy tego Jezus pragnie od ciebie, abyś na zawsze wyrzekł się szczęścia, tak jak wyrzec powinieneś się grzechu? Czy masz obawiać się radości, ponieważ musi ona skończyć się płaczem? Nie.Szczęście nie…
Read more

Zamknięte serce

„Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.” (Łk 5, 1-11) Gorycz porażki sprawia, że zamykasz swoje serce. Cierpienie spowodowane wielokrotnym zawodem, sprawia, że przestajesz walczyć. Stajesz…
Read more

Jezus odchodzi

„Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.” (Łk 4, 21-30) Przyzwyczaiłeś się do myśli, że Jezus, bez względu na wszystko, zawsze będzie wiernie stał u…
Read more

Więzienie otwarte

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”.(Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Zaczął się dla ciebie rok łaski Pana. I to nie oznacza, że nie zachorujesz na covida, że będziesz mógł wyjechać na upragnione…
Read more

Czy śmiałeś się dzisiaj?

„A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.” (J 2, 1-11) Jeżeli chcesz się w swoim życiu weselić, a nie widzisz ku temu żadnych powodów –…
Read more

Jezus – człowiek jak ty?

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie.” (Łk 3, 15-16.21-22) Jezus jest Bogiem, ale również jest człowiekiem – takim samym jak…
Read more