Bądź wola Twoja

Little boy on a wheat field in the sunlight enjoying nature. Kid„Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić.”
Nie poprosił o cud, ale dał Bogu wybór. W jego prośbie kryje się ufność w to, że cokolwiek Jezus uczyni, będzie to zgodne z wolą Boga i całkowicie się temu poddał. To nic innego, jak właśnie powtarzane przez ciebie codziennie słowa: „bądź wola Twoja.” Trędowaty był pokorny i zapatrzony w Jezusa. Wierzył Mu bezgranicznie.

Ty też w swoich modlitwach daj Bogu wybór. Zaufaj Mu, że On chce dla ciebie lepiej, niż ty sam. Złóż swoje życie w Jego ręce. Dosłownie. Zapatrz się w Boga, postaw Go w centrum i pozwól, by to On prowadził cię przez twoje życie. Bóg widzi więcej, bo ma szerszą perspektywę. Tobie pewne rzeczy się wydają, a Bóg po prostu wie, co będzie dla ciebie korzystne.

A więc proś Boga, ale równocześnie podkreślaj, że przyjmujesz każdą Jego decyzję, mów do Boga: Boże, proszę cię, żebym nie stracił pracy, ale niech się dzieje Twoja wola, wierzę, że nie chcesz mnie skrzywdzić i wiesz, że muszę zapłacić rachunki i utrzymać rodzinę.
Być może stracisz tę pracę, ale skąd wiesz, czy nie otrzymasz lepszej?

Proś Boga: Boże, proszę cię, żebym wyzdrowiał, ale Tobie zostawiam decyzję, niech się dzieje Twoja wola, wierzę, że wiesz, co robisz. Być może nadal będziesz chory, ale skąd wiesz, czy twoja choroba nie otworzy przed tobą lepszych perspektyw niż twoje zdrowie?

Proś Boga, Boże, tak bardzo kocham tego mężczyznę, błagam, by zawsze był przy mnie, ale niech się dzieje wola Twoja. Być może twój ukochany cię opuści, ale skąd wiesz, czy jego pozostanie nie byłoby dla ciebie tragedią?

Ty patrzysz na swoje życie z pozycji dzisiejszego dnia, a Bóg ma szerszą per-spektywę. Widzi twoją przyszłość, konsekwencje oczyszczenia cię i konsekwencja pozostawienia trędowatym. Czasami lepszy dla twojej duszy będzie trąd ciała.

Dlatego daj Bogu wybór. On cię w tym wyborze nie skrzywdzi, nie zrani, nie odrzuci. On cię swoim wyborem jedynie ubogaci… Bo kocha ciebie i wie, co będzie dla ciebie najlepsze. Jest przecież twoim Ojcem. Nieomylnym.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *