Twój początek

post1Jaki jest początek ewangelii o Chrystusie? Chrzest ludzi. Ludzi, którzy czekali na Jezusa i chcieli być gotowi na Jego przyjście. Ludzie ci ludzie pragnęli obmyć się z grzechów. Pragnęli być czyści! Bo Syn Boga Najwyższego miał na nich spojrzeć.
Jezus ich nie zawiódł. Przyszedł. Dotknął serca każdego z tych ludzi. Usłyszał najcichszy szept i otarł każdą płynącą łzę. Każdego z tych ludzi prowadził potem do Domu Ojca.
Ludzie ci przygotowali się na Jego przyjście.
A ty? Czy jesteś gotowy, czy tylko wciąż wołasz, Boże przyjdź! Boże przyjdź!!!
Ale co idzie za tym twoim wołaniem? Jakie działanie za sobą pociąga? Pamiętaj, to ty musisz chcieć oczyścić swoją duszę. TY musisz chcieć zmiany. Bóg dał ci wolną wolę i nic za ciebie nie zrobi. On ci może pomóc, ale nie przeżyje za ciebie ZROZUMIENIA, że popełniłeś grzech. Nie przeżyje za ciebie żalu ani chęci poprawy. On ci pomoże przez to przejść, ale nie przejdzie sam, bez ciebie. To wasza wspólna droga. Twoja i Boga. Samo wołanie nie oczyści twojej duszy, oczyści je spowiedź i pokuta. Dopiero wtedy wołaj, Boże pragnę Cię – przyjdź! Przyjdź do mojego serca i zrób w nim porządek.
Ja staram się ze wszystkich sił, ale nie daję rady i upadam – oddaję więc TOBIE całe moje życie, TOBIE oddaję tę trudną sytuację, w której jestem i to TOBIE ufam, że poprowadzisz mnie za sobą, bo wtedy na pewno nie zbłądzę.
Pamiętaj, adwent to nie tylko sprzątanie domu, strojenie choinki, czy kupowanie prezentów. Adwent to twój ponowny chrzest, twoje duchowe przygotowanie się na przyjście Jezusa Chrystusa, Syna Boga Jedynego. On przybywa, by uratować twoją duszę od zguby, dlatego porzuć swój grzech i oddaj swoje życie Jezusowi. Pozwól Mu działać. Niech taki będzie TWÓJ początek ewangelii o Chrystusie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *