Bóg dotrzymuje słowa

wniebowstapienieDlaczego Jezus nie odszedł do nieba „po cichu”, bez rozgłosu, tylko dokonał tego spektakularnie na oczach Apostołów? Jezus wiedział, że Jego uczniowie muszą zostać umocnieni w wierze, aby mogli żarliwie głosić Ewangelię. Chciał im pokazać, że jak zapowiadał, idzie do nieba przygotować dla swoich uczniów (również dla nas) miejsce w domu Ojca. Udowodnił też, że skoro ma moc aby samemu wstąpić do nieba, to może również zaprosić tam każdego z nas. Pokazał nam w ten sposób, że Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Jezus zatroszczył się nie tylko o nasze zbawienie, ale i o to, byśmy uwierzyli, że Jego poświęcenie opiera się na Prawdzie. Czy to nie jest wyraz olbrzymiej miłości? Bogu zależy na tym, byśmy to MY przekonali się o tym, że On zawsze dotrzymuje słowa. To bardzo ważne przesłanie, bo musimy wreszcie uwierzyć, że obietnica złożona przez Boga nam, jego dzieciom, ZAWSZE zostanie dotrzymana. Bez względu na to, jak z naszego punktu widzenia wydaje nam się ona dziwna i nierealna. To pokazuje też, byśmy nie próbowali stosować do spraw Bożych naszej ziemskiej logiki, ponieważ działania Boga są od tej logiki dalekie. Czy umiemy sobie wyobrazić, że przychodzi do nas człowiek, który mówi, że umrze, a trzy dni później powstanie z martwych? Uwierzylibyśmy? Raczej nie, no bo przecież według ziemskiej logiki to jest niewykonalne. Boże obietnice ocierają się w naszych oczach o abstrakcję i to jest właśnie wspaniałe, ponieważ otwiera przed nami bezmiar Bożych możliwości. Kiedy my, tak boleśnie logiczni ludzie, znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia, to co robimy? Prosimy Boga o ratunek ale często sami wątpimy, że pomoc nadejdzie. A co Bóg obiecał? „Proście, a będzie wam dane”. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, dlatego właśnie zmartwychwstały Jezus chodził 40 dni po ziemi, aby nam to uzmysłowić. Byśmy wreszcie zrozumieli, że problemy, których po ludzku nie da się rozwiązać, można rozsupłać Bożymi palcami. Pamiętajmy, Bóg nie jest po ludzku logiczny, On jest przede wszystkim wszech-mogący, wszechwiedzący i miłosierny. Nie starajmy się Go zrozumieć, tylko zaufajmy Mu. Obiecał, że Jezus zmartwychwstanie i tak się stało. Obiecał nam życie wieczne i tak się stanie. Powiedział też „a oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
I tak się dzieje…

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *