Skazani na porażkę?

2401„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana.”
Jezus był bezlitośnie kuszony w najtrudniejszych chwilach swojego życia, my również jesteśmy nieustannie atakowani przez złego ducha.
Jezus był świadom tego, że jest kuszony, my – nie zawsze.
Jezus był posłuszny Bogu, więc potrafił skutecznie odpędzać szatana, my – służymy bożkom doczesności.
Szatan jest zarozumiały i bardzo przekonany o swojej wielkości i skoro odważył się na kuszenie Jezusa, tym bardziej nic go nie powstrzyma przed tym, żeby zwodził nas.
A my, skoro jesteśmy słabsi od Jezusa, czy jesteśmy skazani na porażkę? Absolutnie nie! Nie jesteśmy doskonali, ale mamy tę samą broń, którą władał Jezus.
Mamy wolną wolę i wiarę w Boga, który jest wszechmocny.
Jezus dokonał wyboru, że odrzuci zakusy szatana.
My również mamy ten wybór.
Przed nami czterdzieści dni postu, spędźmy ten czas z Jezusem i uczmy się od Niego, jak odmawiać szatanowi. Usiądźmy na pustyni obok Niego i powta-rzajmy za Nim – precz szatanie, to Bogu będę posłuszny!
I nie łudźmy się, po tych czterdziestu dniach, szatan nie odejdzie, ale my nauczymy się mu odmawiać. I wypracujemy w sobie prawdziwą chęć bycia posłusznym Bogu, kochania Go, wielbienia…
Nie bójmy się tego czasu – im bardziej szatan będzie się złościł, tym więcej aniołów Bóg ześle nam na pomoc. Ponieważ nigdy nie jesteśmy sami. Zwłaszcza w walce z szatanem i swoją grzesznością.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *