Przedstaw się!

„Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.”

Maryja przedstawiła Jezusa Bogu, chociaż Bóg doskonale Go przecież znał, ale pokazała w ten sposób swoją dalszą gotowość do realizowania Bożego planu. Przyjęła Jezusa do swojego łona, urodziła Go, a potem całkowicie poświęciła Bogu – nie zostawiła sobie żadnej przestrzeni na decydowanie o losach Jezusa. Która matka umiałaby tak zrobić, żeby z pełną ufnością przekazać swoje dziecko – Bogu?
Czy twoi rodzice przedstawili cię Bogu? Z taką świadomością i oddaniem jak uczyniła to Maryja? Czy ty zostałeś poświęcony Bogu?

Prawdopodobnie nie, więc nie wahaj się i sam przedstaw się Bogu. Wejdź do świątyni i porozmawiaj ze swoim Ojcem – opowiedz Mu o swoich zamiarach, nadziejach, marzeniach, zapytaj się Go, jak On zapatruje się na twoje życiowe decyzje? Co On o nich sądzi? Czy twoje wybory są Mu miłe i czy zgodne są z Jego wolą? Bądź z Nim szczery, nie udawaj przed Nim świętego, On zna twoje serce. Ważne, żebyś podczas tej rozmowy ty również je poznał. Ważne, żebyś poczuł w głębi siebie, czy NAPRAWDĘ jesteś gotowy poświęcić się Bogu? Czy chcesz pełnić wolę Boga, nawet jeżeli jest ona sprzeczna z twoimi najwspanialszymi oczekiwaniami?

To trudne pytania i odpowiedź nie przyjdzie od razu, a być może poczujesz tak wielki bunt, że samego on cię przerazi. Nie uciekaj przed tym uczuciem, zaakceptuj je, a potem, każdego dnia proś Ducha Świętego, by twoja niezgoda stała się początkiem posłuszeństwa. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, jeżeli prosisz o chęć do poddania się woli Bożej – zostaniesz wysłuchany.