Miłość czy pieniądze?

„On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.„

Pieniądze należą do tego świata. Przemijającego.

A co należy do Boga?

Ty.

Jesteś stworzony na Jego podobieństwo, więc przede wszystkim – siebie oddaj Bogu.

Z hojnością, ufnością, miłością.

Boży wizerunek odbity jest w Tobie i na świecie nie ma niczego cenniejszego dla Boga niż ty sam. I chociaż ty uważasz, że bogactwo ma swoją niezaprzeczalną wartość, tak Bóg uważa, że ty wart jesteś nieskończenie więcej.

Cezarowi oddaj to co musisz, czyli podatki i finansowe zapewnienie bytu. Resztę, tę większą, oddaj Bogu.

Za srebrniki sprzedano Jezusa.

Ale to za ciebie Jezus zapłacił swoją krwią.

Czy oddałby swoje życie za majątek, który ofiarowywał Mu szatan? Nigdy. Natomiast za ciebie oddał wszystko co miał – siebie.

Przelicz sobie te wartości. Postaw na szali cały swój dobytek i siebie samego. I zastanów się, co chcesz w życiu rozmnażać – zarobek, czy miłość. Chcesz swoim najbliższym podarować pieniądze, czy siebie? I co twoja rodzina dostanie po twoim odejściu w spadku – luksus czy wasze piękne wspólne wspomnienia?