Trzy miłości

“Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.” Miłość do Boga – czy można kochać Boga, nie kochając siebie? I czy można kochać Boga, nie kochając innych? Miłość do Boga to nie jest przecież zastraszone posłuszeństwo jakiejś bliżej nieznanej ci Sile….
Czytaj…

Samowystarczalność

“Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.” Miłość do Boga – czy można kochać Boga, nie kochając siebie? I czy można kochać Boga, nie kochając innych? Miłość do Boga to nie jest przecież zastraszone posłuszeństwo jakiejś bliżej nieznanej ci Sile….
Czytaj…

Poza tłumem

„Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają.” Jesteś w tłumie i za tłumem postępujesz. Idziesz za grupą ludzi, którą sam wybrałeś….
Czytaj…

Sam wyszedł

„Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.” Kamień był odsunięty. Płótna zdjęte z ciała. Chusta ściągnięta z głowy, złożona oddzielnie….
Czytaj…

Inny scenariusz

„Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym.” Czy również będziesz w tłumie ludzi krzyczących: ukrzyżuj,…
Czytaj…

Kogo słuchamy?

„Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” Jego słuchajcie… Dlaczego mamy tak wielki problem z usłyszeniem Boga? Ponieważ Jego słowa są…
Czytaj…

Zalśnij

„Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”….
Czytaj…

Natychmiast

„A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.” Jezus – jedyny człowiek, który nie potrzebował oczyszczenia, zanurzył się w cudze grzechy, by nam, ludziom, pokazać jak należy zrywać z grzechem, że należy robić to NATYCHMIAST! Jezus nie ociągał się,…
Czytaj…

Bóg czy mrok

„W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.” Jezus wychodzi do ciebie z mroku. Z mroku twoich problemów, lęków, kłopotów. Z mroku twojej duchowej ciemności. On jest światłością i…
Czytaj…

Słowo między nami

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.” Jaki dom ma Słowo, które zamieszkało w twojej rodzinie? Pomiędzy tobą i twoją mamą. Pomiędzy tobą i twoim tatą. Pomiędzy tobą i twoim współmałżonkiem, dzieckiem, rodzeństwem… Czym wypełniasz tę przestrzeń? Złością, irytacją,…
Czytaj…

Przygotuj się

„Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę.” Czy Jezus potrzebował przewodnika? Czy bez pomocy zjawisk nadprzyrodzonych nie trafiłby z łona Maryi na przygotowane przez Boga miejsce? Czy proroctwa, znaki i zapowiedzi były niezbędne do tego, aby…
Czytaj…