Natychmiast

„A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.” Jezus – jedyny człowiek, który nie potrzebował oczyszczenia, zanurzył się w cudze grzechy, by nam, ludziom, pokazać jak należy zrywać z grzechem, że należy robić to NATYCHMIAST! Jezus nie ociągał się,…
Czytaj…

Bóg czy mrok

„W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.” Jezus wychodzi do ciebie z mroku. Z mroku twoich problemów, lęków, kłopotów. Z mroku twojej duchowej ciemności. On jest światłością i…
Czytaj…

Słowo między nami

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.” Jaki dom ma Słowo, które zamieszkało w twojej rodzinie? Pomiędzy tobą i twoją mamą. Pomiędzy tobą i twoim tatą. Pomiędzy tobą i twoim współmałżonkiem, dzieckiem, rodzeństwem… Czym wypełniasz tę przestrzeń? Złością, irytacją,…
Czytaj…

Przygotuj się

„Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę.” Czy Jezus potrzebował przewodnika? Czy bez pomocy zjawisk nadprzyrodzonych nie trafiłby z łona Maryi na przygotowane przez Boga miejsce? Czy proroctwa, znaki i zapowiedzi były niezbędne do tego, aby…
Czytaj…

Skazani na trąd?

„Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: “Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. Trędowaci byli wyklęci, wyrzuceni poza nawias społeczeństwa, mieszkali w specjalnie wydzielonych miejscach i każdy się ich brzydził….
Czytaj…

Być czy mieć

“Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”. Bóg postrzegany jest jako dodatek, ostatnia deska ratunku lub pełen słabości…
Czytaj…

Idź na ucztę

“Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.” Młodszy syn odszedł od Ojca, by nacieszyć się bogactwem w samotności, by Ojciec nie widział, że żyje rozrzutnie i wbrew Jego naukom. Czuł,…
Czytaj…

Z potrzeby serca

”Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ…
Czytaj…