Ile razy?

„Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” Ile razy spowiadałeś się z tego samego grzechu? Siedem razy, a może…
Czytaj…

Boży szaleńcy

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną…
Czytaj…

Wsiane grzechy

„Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.” Jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny i swoje grzechy, ale są i takie grzechy, które ktoś…
Czytaj…

Utrudzeni

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.” Utrudzony i obciążony… Codziennymi obowiązkami,…
Czytaj…

Wymieszane owce

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela.” Poganin czy chrześcijanin? Teraz ciężko o wyraźne rozróżnienie, wszystko się…
Czytaj…

Przypuszczenie

“Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Po co się spowiadać, skoro Bóg widzi wszystko i wie, że naprawdę serdecznie żałujesz za swoje grzechy? Czy nie wystarczy, że porozmawiasz sobie z Bogiem…
Czytaj…