Author Archive: Ewa

Boży szaleńcy

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną…
Czytaj…

Wsiane grzechy

„Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.” Jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny i swoje grzechy, ale są i takie grzechy, które ktoś…
Czytaj…

Utrudzeni

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.” Utrudzony i obciążony… Codziennymi obowiązkami,…
Czytaj…

Wymieszane owce

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela.” Poganin czy chrześcijanin? Teraz ciężko o wyraźne rozróżnienie, wszystko się…
Czytaj…

Przypuszczenie

“Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Po co się spowiadać, skoro Bóg widzi wszystko i wie, że naprawdę serdecznie żałujesz za swoje grzechy? Czy nie wystarczy, że porozmawiasz sobie z Bogiem…
Czytaj…

Trzy miłości

“Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.” Miłość do Boga – czy można kochać Boga, nie kochając siebie? I czy można kochać Boga, nie kochając innych? Miłość do Boga to nie jest przecież zastraszone posłuszeństwo jakiejś bliżej nieznanej ci Sile….
Czytaj…

Samowystarczalność

“Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.” Miłość do Boga – czy można kochać Boga, nie kochając siebie? I czy można kochać Boga, nie kochając innych? Miłość do Boga to nie jest przecież zastraszone posłuszeństwo jakiejś bliżej nieznanej ci Sile….
Czytaj…

Poza tłumem

„Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają.” Jesteś w tłumie i za tłumem postępujesz. Idziesz za grupą ludzi, którą sam wybrałeś….
Czytaj…

Sam wyszedł

„Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.” Kamień był odsunięty. Płótna zdjęte z ciała. Chusta ściągnięta z głowy, złożona oddzielnie….
Czytaj…

Inny scenariusz

„Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym.” Czy również będziesz w tłumie ludzi krzyczących: ukrzyżuj,…
Czytaj…

Kogo słuchamy?

„Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” Jego słuchajcie… Dlaczego mamy tak wielki problem z usłyszeniem Boga? Ponieważ Jego słowa są…
Czytaj…

Zalśnij

„Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”….
Czytaj…