Author Archive: Ewa

Jestem Barabaszem

„Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj Go! (…) Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie”.Król umarł zamiast mordercy –…
Czytaj…

Godzina lęku

„Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”.Nie uciekajmy od trosk i problemów tego świata w narzekanie i zwątpienie. Narzekanie jest niezgadzaniem…
Czytaj…

Złoty posąg

„Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.”Po co ci monety i dobra tego świata skoro są zdobyte w niegodny sposób?Kupczenie własnym sumieniem w zamian za dostatnie życie…
Czytaj…

Skazani na porażkę?

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana.”Jezus był bezlitośnie kuszony w najtrudniejszych chwilach swojego życia, my również jesteśmy nieustannie atakowani przez złego ducha.Jezus był świadom tego, że jest kuszony, my – nie zawsze.Jezus był…
Czytaj…

Błogosławiony trąd

„Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”.Czy kiedykolwiek zwróciłeś się do Jezusa słowami: Jezu, jeżeli chcesz, uzdrów…
Czytaj…

Sidła choroby

„Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.”Może się nam wydać oburzające, że ciężko chora kobieta, po ozdrowieniu, usługiwała Jezusowi…
Czytaj…

U Jezusa

„Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie”. Gdzie mieszka Jezus? Możemy powiedzieć, że wszędzie i szukać Go w nieskończoność. Możemy rozpytywać ludzi i każdy z nich wskaże nam inny adres. Możemy przeczytać…
Czytaj…

Kim jesteś?

„Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz”. Co mówisz sam o sobie? Gdybyś miał określić siebie…
Czytaj…

Sen sprawiedliwego

„Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” Przyzwyczailiśmy się do myśli, że Bóg jest wielki, wszechmocny i miło-sierny. Zapomnieliśmy, że bywa jednak i bezbronny, i obnażony i całkowicie zależny od naszej dobrej –…
Czytaj…

Mam za mało

„Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.”…
Czytaj…